Terug naar nieuwsoverzicht

In het hart van Geertruidenberg heeft De Riethorst Stromenland een prachtige nieuwe zorglocatie gebouwd. Een modern gebouw op een historische plaats waar al meer dan 130 jaar zorg verleend wordt. Ook dit nieuwe pand gaat geschiedenis schrijven. In de nieuwe Riethorst staan zorg en wonen centraal. Het is zo gebouwd dat het aan alle eisen en wensen van de toekomst voldoet. Vanuit onze visie ‘samen fijner leven’ streven we naar een thuisgevoel voor onze klanten en een inspirerende plaats voor onze medewerkers om te werken.

Leven in vrijheid

Leven in vrijheid is het uitgangspunt voor dit unieke project. Mensen die bij ons wonen hebben zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Zij bepalen zelf wat ze nodig hebben en hoe ze hun leven invullen. We vinden het belangrijk dat de nieuwe Riethorst een thuis is, met alle ruimte om zelf te bepalen wat iemand kan of wil. Waar dat niet meer gaat, staan onze bevlogen medewerkers klaar. Onder andere door zorgtechnologie in te zetten, vergroten we de leefwereld van bewoners. Zo maken we gebruik van leefcirkels. Een leefcirkel bepaalt waar iemand naartoe kan en welke deuren open gaan. Met behulp van een polszender kunnen zorgmedewerkers een bewoner lokaliseren en volgen als dat nodig is. De grootte van de leefcirkel wordt door onze zorgprofessionals, in goed overleg met de klant en familieleden, afgestemd op de individuele situatie.  

Een nieuwe buurt in Geertruidenberg

Een traditioneel verpleeghuis is vaak een losse voorziening in een wijk. Het leven speelt zich binnen af en er is weinig contact met de buitenwereld. De Riethorst is geen traditioneel verpleeghuis, maar een hele nieuwe buurt in Geertruidenberg. Een buurt waar je, ook als je ouder en kwetsbaarder wordt, gewoon thuis kunt wonen. De zelfstandige appartementen hebben ieder een eigen voordeur. Deze kleinschalige woonvorm maakt de stap van thuis naar een veilige woonomgeving minder groot. Behandeling vindt bij voorkeur in het eigen appartement plaats. Wanneer dat niet kan, kunnen bewoners op loopafstand terecht in het gebouw met algemene voorzieningen. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren en te faciliteren. Uiteraard met de nabijheid van zorg en voorzieningen wanneer dit nodig is.

Nieuwbouw

Onderdeel van de samenleving

De nieuwe zorglocatie bestaat uit lanen, heeft pleinen en staat in verbinding met de buitenwereld. Mensen die bij ons wonen maken onderdeel uit van de samenleving. Ze worden niet beperkt tot één huiskamer. Op ieder moment van de dag hebben zij de mogelijkheid om naar een van de buurtkamers of tuinen te gaan. De zeven buurtkamers op de benedenverdieping hebben ieder een eigen thema en karakter. We willen dat deze buurtkamers ontmoetingsplekken zijn voor onze klanten en voor mensen uit de wijk. De zorglocatie moet echt een buurtfunctie krijgen. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de muziekruimte of een peuterspeelzaal kan op bepaalde momenten gebruikmaken van de spelletjeskamer. Zo zoeken we verbinding tussen De Riethorst en de omgeving.

Samenwerking met Prisma

In de nieuwe Riethorst is niet alleen plaats voor klanten van De Riethorst Stromenland. Binnen het nieuwe complex zijn 15 van de 90 appartementen gereserveerd voor klanten van Prisma, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Net als bij De Riethorst Stromenland staan bij Prisma eigen regie en individuele mogelijkheden centraal. Deze gedeelde visie is een belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking. Door deze samenwerking zijn we in staat de kennis en expertise van beide organisaties te bundelen.

Expertisecentrum voor dementie

Vanuit De Riethorst ondersteunen onze zorgprofessionals mensen met dementie. Of ze nu bij ons wonen of nog thuis, zij kunnen rekenen op onze hoogwaardige dementiezorg. Onze jarenlange ervaring wordt ingezet en gedeeld in de regio vanuit dit Expertisecentrum. We zijn trots dat we in kunnen spelen op de grote groep mensen die met dementie te maken krijgt de komende jaren.

Naast ruimte voor mensen met dementie, bieden we in de nieuwe zorglocatie ook ruimte voor mensen met een combinatie van lichamelijke en psychiatrische beperkingen.

We vinden het belangrijk dat klanten niet hoeven te kiezen tussen geborgenheid, veilige zorg of deel uitmaken van de samenleving. Veilige zorg en geborgenheid middenin de samenleving, dat is De Riethorst.

Vlogs over de nieuwbouw 

Onze collega Bonny maakt regelmatig een vlog waarin collega's aan het woord komen die betrokken zijn bij de nieuwbouw.

 

                                                            december 2019 


                                                                april 2019 

                                                                maart 2020


Sponsoring buurtkamers 

_____________________                                     

Sponsoring buurtkamers 

Deel deze pagina: Linkedin E-mail