Heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke verzorging? Via onze wijkverpleging kunt u ondersteuning aan huis krijgen. Voor een korte of langere tijd; we bekijken samen met u en uw familie wat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hulp bij wassen en douchen, aan- en uitkleden, toiletgang
  • Aan- en uittrekken van elastische kousen
  • Het geven van injecties, het verzorgen van wonden of hulp bij het verzorgen van een urinekatheter
  • Medicatieverzorging
  • Het geven van voorlichting, instructie en advies
  • Coördinatie van de zorg die door verschillende personen wordt geleverd
  • (7*24 uurs) Zorg in de laatste levensfase

Het kan dus om eenvoudige handelingen gaan en om complexere (verpleegkundige) zorg. Wijkverpleging is mogelijk in alle fases van ziekte of ouderdom. Ook kunnen wij nachtzorg bieden, bijvoorbeeld in de laatste levensfase.

Verpleging

Wie aangewezen is op intensievere vormen van zorg, zoals zware verpleging, hoeft gelukkig niet altijd de vertrouwde woonomgeving te verlaten. Als u bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis of als gevolg van een lichamelijke beperking (tijdelijk) afhankelijk bent van verpleging, kunt u die zorg ook thuis krijgen. Verpleging aan huis is ook bedoeld om partners of mantelzorgers te ontlasten van de voortdurende zorg. Aan huis is er heel veel mogelijk bij de wijkverpleging van De Riethorst Stromenland.

131212 KQ HR 007 P copy

Interesse in thuiszorg?

Neem voor meer informatie contact op met Bureau zorgadvies.

 

Deel deze pagina: Linkedin E-mail