Het behouden van de kwaliteit van leven kan een hele opgave worden. Omdat het lichaam niet meer zo meewerkt zoals u graag zou willen of omdat uw geheugen u steeds vaker in de steek laat. Angst om te vallen, toezicht houden op een partner, het huis niet meer uit komen of durven zijn zaken die ook kunnen meespelen. De Riethorst Stromenland kan mensen die nog thuis wonen ondersteunen via dagbesteding en dagbehandeling.

20180118 ReneSchotanus Woudrichem 08 web

Dagbesteding

Dagbesteding wordt overdag geboden aan mensen met lichamelijke klachten en/of geheugenproblemen Zo kunt u er een dag (of meerdere dagen) tussenuit en het geeft uw partner of mantelzorger(s) wat lucht. We bieden activiteiten die een aanvulling zijn op uw dagelijkse leven.

U werkt aan het behouden en versterken van uw zelfredzaamheid. Denk aan activiteiten zoals geheugentraining of ‘Meer bewegen voor ouderen’ en creatief bezig zijn. Daarnaast kan het prettig zijn om met meerdere mensen samen te zijn, zodat u niet elke dag alleen hoeft te zijn.

Dagbesteding bieden we aan op deze locaties:

Informatiebrochue Dagbesteding Altenahove 

Informatiebrochure Dagbesteding Citadel

Informatiebrochure Dagbesteding Goezate

Informatiebrochure Dagbesteding Mauritsstaete

Informatiebrochure Dagbesteding De Riethorst 

Dagbehandeling

Voor mensen die thuis wonen en een indicatie hebben voor verblijf met behandeling (een indicatie ZZP 5 en hoger) of behandeling in groepsverband (BH/GRP) kan het moeilijk zijn om hun zelfstandigheid thuis te behouden. Wanneer u op de wachtlijst staat voor een verpleeghuis, kunt u mogelijk niet altijd terecht. De Riethorst Stromenland biedt voor deze mensen dagbehandeling of dagbesteding ter overbrugging. Zodat u met verzorging en/of verpleging in combinatie met dagbehandeling toch nog een tijdje verantwoord thuis kan blijven wonen.

Dit dagprogramma is bedoeld voor zelfstandig wonende (oudere) mensen met een speciale begeleidings- en verzorgingsbehoefte en een behoefte aan behandeling. Bij behandeling kan u begeleid worden door professionals op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, maatschappelijk werk, dieet- en voedingsadvies, logopedie en psychomotorische therapie. Door dagbehandeling werkt u aan een herstel of behoud van functioneren. Daarnaast voorkomt u achteruitgang in uw fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.

Dagbehandeling bieden we aan op deze locaties:

Wanneer

De dagbehandeling en dagbesteding vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen ca. 09.30 en 16.00 uur. U kunt zich aanmelden voor minimaal twee tot maximaal negen dagdelen per week.

Vervoer

Wanneer u in aanmerking komt voor vervoer, dan zorgt een taxibedrijf voor het vervoer van en naar huis; dit wordt aangevraagd door een medewerker van Bureau zorgadvies. Afspraken over ophalen en weer terugbrengen worden gemaakt met u en/of uw contactpersoon/wettelijke vertegenwoordiger.

Kosten

Er wordt een eigen bijdrage van u gevraagd. Deze inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Interesse?

U komt in aanmerking voor dagbesteding met:

  • een indicatie van de gemeente;
  • een indicatie voor verblijf, aan te vragen via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

U komt in aanmerking voor dagbehandeling met:

  • een indicatie voor verblijf + behandeling
  • een indicatie voor behandeling groep

Beide indicaties aan te vragen via CIZ.

Bureau zorgadvies kan u adviseren en ondersteunen bij vragen of het aanvragen van indicaties. Onze zorgadviseurs zijn bereikbaar via 0800 0202015 of bureauzorgadvies@drsn.nl.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail