Wijkverpleging van De Riethorst Stromenland doet meer... Heeft u bijvoorbeeld moeite met het structureren van uw dag? Of het regelen van dagelijkse zaken, zoals een afspraak maken bij de huisarts? De medewerkers van de wijkverpleging van De Riethorst Stromenland helpen u graag. Ook bieden wij op verschillende locaties dagbestedingsactiviteiten aan zodat u (meer) mensen ontmoet of om uw mantelzorger te ontlasten. Uw contactverzorgende is altijd op de hoogte van uw situatie en kan u helpen bij het regelen van zaken die u zelf moeilijk vindt.

120809 FS 011 L

Specialistische zorg

Voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen met Parkinson, dementie of de ziekte van Huntington, kunnen wij een zorgpakket op maat samenstellen. Hierbij maakt de wijkverpleging gebruik van de specifieke deskundigheid vanuit onze in de diverse gemeenten gelegen verpleeghuizen en (woon-)zorgcentra.

Behandeling

Daarnaast levert de behandeldienst van De Riethorst Stromenland gespecialiseerde eerstelijnsvoorzieningen. Dit kan op een van onze zorglocaties of bij mensen thuis. Zo kunnen we het zelfstandig wonen vergemakkelijken. Steeds vaker kunt u, zonder verwijzing van uw huisarts, gebruikmaken van onze diensten. De eerstelijnszorg wordt veelal vergoed door uw zorgverzekeraar. Onze professionals zijn gespecialiseerd in onderstaande vakgebieden:

Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau zorgadvies

Deel deze pagina: Linkedin E-mail