Mensen die ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep op ons doen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Je komt De Riethorst Stromenland tegen in de wijk of op één van onze zorglocaties. Onze zorglocaties staan midden in de maatschappij en ademen allemaal hun eigen sfeer. Elke locatie is uniek. Al onze medewerkers – direct of indirect - zetten zich in om het leefplezier van onze klanten te vergroten. Met elkaar, samen met u en uw naasten,  staan wij voor: Samen fijner leven.

Wie komt u tegen op locatie?

Uiteraard is de inzet van onze medewerkers afhankelijk van het soort zorg en de ondersteuning die u nodig heeft. Niet op elke locatie wordt dezelfde zorg en ondersteuning verleend. Zo wordt op één zorglocatie vooral revalidatiezorg aangeboden en is een andere zorglocatie ingericht voor klanten met de ziekte van Huntington. De meeste van onze 11 locaties leveren echter zorg- en ondersteuning bij dementie (psychogeriatrische) en/of lichamelijke (somatische) uitdagingen. Als u of uw naaste wordt opgenomen in één van onze zorglocaties, wordt u - afhankelijk van uw behoefte en zorgvraag - ondersteund door:

  • Helpenden, woonzorgbegeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3-4-5);
  • Huishoudelijk medewerkers en woonzorgassistenten (niveau 1 en 2);
  • Activiteitencoördinator;
  • Specialisten ouderenzorg;
  • Behandelaren zoals ergotherapeuten, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen;
  • Geestelijk verzorgers;

Onze professionals weten wat er van hen wordt verwacht. En wij vinden het belangrijk dat zij hun werk bevlogen en enthousiast kunnen uitvoeren.

Wij hebben gekozen voor een basissamenstelling van teams passend binnen de huidige financiële kaders en dat is – gezien de krappe arbeidsmarkt - best een uitdaging. Daarom doen wij – naast deze basissamenstelling – graag in samenspel een beroep op vrijwilligers en mantelzorgers. Maar ook achter de schermen wordt hard gewerkt om aan uw wensen en behoeften te voldoen. Denk hierbij aan onze keuken en het schoonmaken van algemene ruimtes.

Wij leiden bovendien maximaal op. Dus op de zorglocatie komt u ook leerlingen en stagiaires tegen. Wij kiezen zoveel mogelijk voor ‘handen aan het bed’ en streven naar zo min mogelijk personele inzet in de indirecte functies (overhead). Om dit te kunnen realiseren laten we overbodige regels en routines zoveel mogelijk los, omdat minder administratie meer tijd voor de klant betekent. Daarnaast hebben de teamsamenstellingen binnen onze zorglocaties continu onze aandacht, ook om verantwoorde zorg en dienstverlening te kunnen blijven bieden.

Klik hier voor een overzicht van de personeelssamenstelling

Meer gedetailleerde informatie over onze organisatie vindt u op onze website. Ons meerjarenbeleidsplan en ook het jaarverslag treft u daar aan. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de locatiemanager van de zorglocatie. Zij kan u meer gedetailleerd informeren over de samenstelling van teams op de locatie.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail