Onze medewerkers zijn onze kracht. Zonder hen is er geen zorg- en dienstverlening mogelijk. Zij staan voor de kwaliteitszorg die De Riethorst Stromenland levert. We hanteren een helder personeelsbeleid waarin de ontwikkeling van de medewerker en de leerling centraal staat. De Riethorst Stromenland wil een goede werkgever zijn en toont daarom ook waardering voor de inzet van haar medewerkers. Dat doen we op verschillende manieren:

 • We werken volgens de uitgangspunten van competentiemanagement op alle niveaus. Wij verwachten van alle medewerkers een op ontwikkeling gerichte houding. Het geven en ontvangen van feedback hoort daarbij en ook de stijl van leidinggeven is hierop gericht. Het ontwikkelen van vaardigheden (competenties) heeft constant onze aandacht.
 • We kennen een participatieve stijl van leidinggeven: leidinggevenden stimuleren en faciliteren medewerkers in het ontplooien van initiatieven die tot verbetering van onze bedrijfsvoering kunnen leiden. Wij gaan uit van een personele basisbezetting die zo nodig extern wordt ingezet (outsourcen) of wordt aangevuld met extra capaciteit van buiten af (insourcen). Hiermee wordt onderbezetting of overbezetting voorkomen.
 • Ons personeelsbeleid is afgestemd op de toekomstige krappe arbeidsmarkt.
 • Onze medewerkers zijn stichtingsbreed inzetbaar.
 • We hebben een mobiliteit- en loopbaanbeleid. De doelen ten aanzien van in-, door- en uitstroom zijn bepaald.
 • De kaders en protocollen/uitvoeringsvoorschriften op het gebied van personeelsbeleid zijn gestandaardiseerd.
 • Om het jaar onderzoeken we de tevredenheid van al onze medewerkers. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken wij om onze bedrijfsvoering te verbeteren.
 • Wij voeren een actief leerlingenbeleid:

1. In werving, selectie en aanname;
2. Met onderzoek naar de uitval onder leerlingen en stagiaires en een beleid op basis van de resultaten uit dat onderzoek;
3. We stellen ons actief op naar leerlingen. Begeleiding van leerlingen en stagiaires heeft onze voortdurende aandacht;
4. We doen mee aan onderzoek naar verbetering van de begeleiding;
5. We werken actief samen met scholen.

Arbeidsvoorwaarden

Als medewerker van De Riethorst Stromenland val je onder de CAO Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Primaire arbeidsvoorwaarden

 • 8% vakantietoeslag
 • 7,4% eindejaarsuitkering (miv 01/12/2017)
 • Pensioenopbouw bij het pensioenfonds voor zorg en welzijn (PFZW)
 • Onregelmatigheidstoeslag voor onregelmatige werktijden (zie ook CAO)

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Collectiviteitskorting zorgverzekering bij VGZ, CZ of IZZ
 • Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Door uitruilen van arbeidsvoorwaarden kun je met fiscaal voordeel en/of korting gebruik maken van onderstaande:
  • Bedrijfsfitness
  • Fietsenplan
  • Contributie vakbond
  • Hogere vergoeding woonwerkverkeer door de uitruil van je eindejaarsuitkering
  • Studiefaciliteitenregeling

CAO VVT-app beschikbaar

Voor de CAO VVT 2016-2018 is een app beschikbaar in de Google Play Store of de App Store. Hiermee kun je makkelijk de CAO op jouw mobiele telefoon of tablet bekijken en doorzoeken.

Contact

Voor vragen en vacatures kun je verder kijken op deze website of contact opnemen met afdeling PO&O via 0162 582077 of mail naar peno@drsn.nl.

 

Deel deze pagina: Linkedin E-mail