De Riethorst Stromenland ziet opleiding als een onmisbaar instrument om goede zorg te leveren. Scholing is er op gericht om medewerkers in staat te stellen hun kwaliteiten op peil te houden. Alleen op die manier zijn zij in staat om hun functie goed uit te voeren en de organisatiedoelen te realiseren. Loopbaanontwikkeling, positieverbetering, deskundigheidsbevordering en mobiliteitsbeleid kunnen de persoonlijke ontplooiing van iedere medewerker bevorderen.

Werken en leren tegelijk

Wil je aan de slag in de zorg en tegelijkertijd een interne opleiding volgen? Wij bieden je alle kansen! Niet alleen voor schoolverlaters, maar ook voor herintreders zijn er mogelijkheden. Samen met het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Vitalis College in Breda bieden we allerlei leertrajecten aan. Je kunt bij ons werken en leren tegelijk. Je bent dan leerling en medewerker en ontvangt dan ook een leerarbeidsovereenkomst. De praktijk volg je bij een van de locaties van De Riethorst Stromenland, met uiteraard de daarbij behorende praktijk- en werkbegeleiding.

Tevens bieden we ook de volgende BBL-opleidingen:

    • Niveau 3 verzorgende IG instroom (2,5-jarig traject)
    • Verpleegkundige MBO instroom (2-jarig traject)
    • Verpleegkundige HBO instroom (2,5-jarig traject)

Theoretisch gedeelte

Het Vitalis College verzorgt het theoretische gedeelte van de opleiding en heeft de eindverantwoording over de gehele opleiding, in samenspraak met De Riethorst Stromenland. 120302 RS 003 LHet Vitalis College moet er ook voor zorgen dat de mensen binnen de zorginstelling op de hoogte blijven van ontwikkelingen die van invloed zijn op het praktijkleren.

Praktijkgedeelte

De Riethorst Stromenland creëert voor alle leerlingen/stagiaires de mogelijkheden om te kunnen leren in de praktijk. Daar zijn afspraken over gemaakt die per opleidingsniveau en fase van de opleiding gelijk zijn. Er is een verdeling van taken voor verschillende sectoren van de organisatie. De praktijk- en werkbegeleiders van De Riethorst Stromenland zijn verantwoordelijk voor de begeleiding tijdens de beroepspraktijkvorming.

Op maat

We hebben een eigen afdeling Opleidingen waarbinnen we medewerkers en leerlingen scholen en begeleiden. De zorg en aandacht die De Riethorst Stromenland aan haar medewerkers en leerlingen besteedt, is zoveel mogelijk maatwerk. We zijn een opleidingshuis voor diverse niveaus en specialistische functies. Ook externe opleidingen maken van onze faciliteiten gebruik. We zijn dan ook op meerdere fronten actief:

  • Vanuit de Universiteit van Nijmegen zijn we als opleidingshuis erkend in het kader van het academisch netwerk van verpleeghuisgeneeskunde
  • We zijn een opleidingshuis voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en de opleiding van GZ-psycholoog
  • We zijn actief partner in de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chronische Zorg met een buitengewone leerstoel aan de Universiteit van Tilburg. 

Onze praktijkopleiders maken in samenwerking met de verschillende ROC’s voor elke leerling een programma op maat dat is afgestemd op de doelstellingen van de leerperiode. Daarbij houden we rekening met de wensen of behoeften van de leerling en zorgen we voor een goede begeleiding tijdens de opleiding. Op de afdelingen begeleiden vakkundige werkbegeleiders onze leerlingen.

Subsidie voor scholing

De Riethorst Stromenland maakt gebruik van diverse subsidieregelingen. Zo stimuleert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.  

Je loopbaan veranderen

Vind je werken in de zorg wel leuk, maar zit je nog niet op de goede plek? Wij bieden ook mogelijkheden aan op andere locaties of functies om een vervolg te geven aan je loopbaan eventueel in combinatie met een training/scholing. Afdeling Opleidingen verzorgt alle trainingen en scholingen, maar kan ook kijken naar mogelijkheden binnen je loopbaan om een persoonlijke groei door te maken (loopbaanbegeleiding).

Opleidingstraject voor zij-instromers

Denk jij al langer over een carrière switch in de zorg? Ben jij op zoek naar een baan met toekomst, een werkgever met zekerheid en naar werk waar je voor en met mensen aan de slag kunt? SwitchZ is een betaald (verkort) opleidingstraject in de zorg op maat met een erkend mbo of hbo diploma en baangarantie.

Meer informatie over Switchz kun je vinden op www.switchz.nl.

Logo SwitchZ

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Maarten van Gennip, coördinator opleidingen, via 06 53201264.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail