Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen. Als u meer informatie of advies wilt, kunt u contact opnemen met Bureau zorgadvies.

Om voor opname in aanmerking te komen heeft u een passende verblijfsindicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. U komt in aanmerking voor een indicatie als u meerdere beperkingen heeft in het zelfstandig leven. Dat kan gaan om lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Als u een verblijfsindicatie heeft, kunt u op de wachtlijst geplaatst worden van de locatie naar voorkeur. Dit moet echter wel een passende locatie voor u zijn.


De zorgadviseur zal samen met u bespreken of u in aanmerking komt voor een indicatie. Dit kan telefonisch gedaan worden of de zorgadviseur komt bij u op huisbezoek. Bij een positief advies gaat de zorgadviseur met uw goedkeuring een indicatie aanvragen bij het CIZ (dit kan 6 weken duren). Hiervoor hebben we een kopie van een geldig ID bewijs nodig en u moet een toestemmingsverklaring tekenen. Het CIZ neemt de aanvraag in behandeling en beoordeelt of u in aanmerking komt voor een indicatie. Het CIZ zal daarover ook contact met u opnemen. U mag ook zelf een indicatie aanvragen via de site www.ciz.nl.


De wachtlijst bestaat niet alleen uit aantallen maar ook uit urgentie. Het is moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ook weten wij niet wanneer er een plaats vrij komt.


Met uw indicatie kunt u op 1 wachtlijst. Bij de Riethorst Stromenland willen wij u ook op andere wachtlijsten zetten voor andere locaties die bij de Riethorst Stromenland behoren.


Als u een rondleiding wil, kunt u contact opnemen met Bureau zorgadvies. Wij zullen een afspraak met u maken.


Als u thuiszorg nodig heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen de thuiszorg dan inschakelen. Er zal een wijkverpleegkundige bij u langskomen om de zorgvraag te beoordelen en eventuele zorg in te gaan plannen.


Wanneer u in een woonvoorziening wordt opgenomen, heeft u een WA verzekering nodig en als u dat wenst een inboedelverzekering. Voor de zorgverzekering is het in Nederland verplicht om een basispakket te hebben. U heeft zelf de keuze om u aanvullend te verzekeren. Voor alle verzekeringen geldt dat u het zelf dient te regelen.


Deel deze pagina: Linkedin E-mail