Wanneer u of uw naaste verhuist naar een zorglocatie van De Riethorst Stromenland brengt dit veel teweeg. Deze stap heeft naast de verhuizing naar een nieuwe woonomgeving ook financiële consequenties. Graag informeren wij u hierover. 
Het uiteindelijke kostenplaatje is voor iedereen anders en bestaat uit de volgende elementen:

  • Indicatiebesluit Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
  • Uw verplichte eigen bijdrage vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Kosten waarvoor u een rekening ontvangt, indien u gebruikmaakt van extra diensten van De Riethorst Stromenland.

Wilt u zorg ontvangen? Dan heeft u een indicatie nodig

Heeft u of uw naaste blijvend behoefte aan permanent toezicht? Of is er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig? Dan kunt u een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Een indicatie aanvragen

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u in aanmerking komt voor zorg. Zij bekijken uw (medische) situatie en zorgbehoefte. Op deze manier beoordeelt het CIZ in hoeverre u recht heeft op zorg en de vergoeding ervan. Komt u in aanmerking? Dan wordt dit vastgelegd in een ‘indicatiebesluit’. U kunt alleen bij De Riethorst Stromenland komen wonen, wanneer u een indicatiebesluit heeft ontvangen van het CIZ. Op de website van het CIZ (www.ciz.nl) vindt u informatie over het aanvragen van een indicatie.

De Wet langdurige zorg

Wanneer u op één van de elf zorglocaties van De Riethorst Stromenland mag komen wonen, dan worden de zorgkosten en woonkosten betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In de brochure 'Uw zorg in een Wlz instelling' leest u wat u van ons kunt verwachten en welke kosten hier niet onder vallen:

Uw verplichte eigen bijdrage

In Nederland is het zo geregeld dat iedereen die recht heeft op de Wlz ook een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw financiële situatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de overheid berekent het bedrag dat u zelf moet bijleggen. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Meer weten? Bezoek de website: www.hetcak.nl.

Extra diensten van De Riethorst Stromenland

Wanneer u bij De Riethorst Stromenland woont heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor aanvullende diensten. Dit zijn zaken die het leven nét wat aangenamer maken. Het zijn de extra’s die buiten de noodzakelijke zorgverlening vallen. Denk aan internetaansluiting of het wassen van uw kleding in de wasserette. Aan deze extra diensten zijn kosten verbonden.

Heeft u vragen over de kosten van onze aanvullende diensten? U kunt altijd contact opnemen met De Riethorst Stromenland. De zorgadviseur van Bureau zorgadvies helpt u graag. 

Productenboek 

Activiteiten & welzijnsaanbod

Op alle zorglocaties van De Riethorst Stromenland worden ontspanningsactiviteiten aangeboden. Vindt u het leuk om hieraan mee te doen? Dan bent u van harte welkom! In enkele gevallen vragen we van u een kleine eigen bijdrage. Het activiteitenaanbod wordt per maand bekend gemaakt en is te verkrijgen bij de recepties of hangt op de prikborden.

Extra warme maaltijd

Gasten van bewoners en klanten kunnen blijven eten. Dat kan in het restaurant van de (meeste) zorglocaties. Wanneer er geen restaurant aanwezig is, kan er een maaltijd geregeld worden. De kosten hiervan zijn €11,75 voor een driegangen maaltijd.

Services in huis

De kapper en pedicure hanteren eigen tarieven. Openingstijden en tarieven zijn beschikbaar op de locaties. Op sommige locaties van De Riethorst Stromenland is een bezoek aan de pedicure gratis. Wilt u weten of dat ook voor u geldt? Neem dan contact op met een zorgadviseur van Bureau zorgadvies.

Wanneer u op één van onze locaties woont waar 24 uur per dag zorg aanwezig is, zijn deze zaken inclusief:

  • Alarmering (een knop in uw appartement, polsbandje of halsketting) is gratis
  • Drie maaltijden per dag
  • Internet in de openbare ruimten. Wanneer u een eigen (afgeschermde) Wifi omgeving wilt, kan dit geregeld worden. Hier worden echter wel kosten aan verbonden. Vraag ernaar bij de zorgadviseur.
Deel deze pagina: Linkedin E-mail