Heeft u advies nodig of wilt u een vraag stellen? Aarzel niet om ons te bellen.

Alle kennis in huis

Onze zorgadviseurs staan u graag te woord. Bureau zorgadvies beantwoordt al uw vragen over zorg- en dienstverlening. Daarnaast verwerken onze zorgadviseurs aanvragen voor wijkverpleging en regelen zij opnames in een zorglocatie van De Riethorst Stromenland.

Indicatie

Heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)? Wanneer u kiest voor De Riethorst Stromenland bespreekt Bureau zorgadvies met u in alle rust de mogelijkheden. Daarna volgt een kennismaking en, indien van toepassing, een rondleiding op de door u gekozen locatie. Uw familie is daarbij uiteraard ook van harte welkom!

Wachtlijst en wachttijden:

Soms kunnen we niet direct voldoen aan uw verzoek om in één van onze zorglocaties te gaan wonen. Wanneer er niet direct plaats is, komt u terecht op een wachtlijst. Uw zorgadviseur van De Riethorst Stromenland zal u daarvan op de hoogte stellen wanneer dat aan de orde is in uw situatie. 
Wanneer u op een wachtlijst staat, zal uw zorgadviseur regelmatig met u contact houden over hoe het met u gaat. Daarmee wordt de urgentie tot opname bepaald. De wachttijden voor opname verschillen per zorglocatie. Wanneer u vragen heeft over de wachtlijst of wachttijden, kunt u contact opnemen met uw zorgadviseur via het bekende telefoonnummer. U kunt uw vraag natuurlijk ook via de mail stellen.

Overbruggingszorg:

Wanneer u een indicatie heeft gekregen voor zorg uit de Wet langdurige zorg, betekent dit dat u in principe in één van onze zorglocaties komt wonen. Wanneer dit niet mogelijk is omdat er een wachtlijst is, leveren wij de noodzakelijke zorg die u thuis nodig heeft tot opname. De Riethorst Stromenland levert als overbrugging de volgende diensten bij u thuis:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Individuele begeleiding
 • Individuele behandeling
 • Huishoudelijke zorg

Ook bieden we op verschillende zorglocaties:

 • Groepsbegeleiding
 • Groepsbehandeling

Ook bestaat de mogelijkheid om te logeren. U wordt dan tijdelijk opgenomen op één van onze zorglocaties, zodat u even uit uw thuissituatie bent en uw mantelzorgers tijdelijk ontlast worden van hun continue zorg.

Wanneer u echt niet meer thuis kan blijven wonen omdat u dit niet meer wilt of omdat dit onverantwoord is, bieden wij een plaats aan in de zorglocatie waar het eerste plek is. U blijft dan op de wachtlijst van de locatie van uw voorkeur, zodat u daar naar toe kunt verhuizen wanneer daar een appartement vrij komt.

Weigeren of stopzetten van zorg

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de zorg en ondersteuning die wij aan u verlenen. Dat betreuren wij en wij zullen alles in het werk stellen waardoor u wel tevreden bent. Wanneer toch blijkt dat wij niet aan uw wensen kunnen voldoen, kunt u uw overeenkomst met De Riethorst Stromenland opzeggen. Dit doet u schriftelijk waarbij u één maand als opzegtermijn in acht neemt.

In uitzonderlijke situaties besluit De Riethorst Stromenland om de zorgleveringsovereenkomst met een klant te beëindigen. Dat kan alleen wanneer we daarvoor zwaarwegende reden(en) zien. Zwaarwegende redenen zijn onder andere:

 • Een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van de zorgverlener en/ of mede-klanten in gevaar is. Deze situatie kan ontstaan vanuit de klant, maar ook vanuit de handelswijze van de familie van de klant.
 • Een onherstelbaar verstoorde vertrouwensband.
 • Hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de zorgverlener en/of mede-klanten.
 • Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door De Riethorst Stromenland.

De Riethorst Stromenland gaat in dit soort situaties niet over een nacht ijs. Daarbij wegen we altijd het belang van de individuele klant af ten opzichte van de andere klanten in de groep. In de besluitvorming wegen we ook mee of het gedrag veroorzaakt wordt door de aandoening van de klant.
Wanneer De Riethorst Stromenland besluit om de zorg te beëindigen, zijn we gebonden aan procedures die zijn vastgelegd door de Nederlandse zorgautoriteit.

Bureau zorgadvies

T 0800 0202015
Op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur.
E bureauzorgadvies@drsn.nl

Deel deze pagina: Linkedin E-mail