De Riethorst Stromenland staat of valt met de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom is de mening van onze bewoners en klanten (en hun familieleden) over ons functioneren erg belangrijk. De klanten zijn degenen die de zorg tenslotte daadwerkelijk ervaren.

Taken klantenraad

In de klantenraad kunnen klanten hun stem laten gelden om zaken te verbeteren. De klantenraad komt op voor de belangen van klanten en maakt deze kenbaar bij het management of de Raad van Bestuur. De klantenraad heeft adviesrecht of verzwaard adviesrecht. Elke klant heeft de gelegenheid om mee te praten over onze dienstverlening. Of het nu gaat om zaken rondom kwaliteit van zorg, voorzieningen, veiligheid, recreatie of de smaak van de maaltijden: alles is bespreekbaar. De klantenraad kan veel bereiken.

Actieve klantenraden

Alle locaties van De Riethorst Stromenland hebben een klantenraad. De klantenraad vertegenwoordigt niet alleen de klanten en bewoners van de locaties, maar ook de klanten in aanleunwoningen en ‘wijkbewoners’ die gebruik maken van de diensten van De Riethorst Stromenland. In de klantenraden zitten zowel klanten als familieleden (vertegenwoordigers) van klanten. Ze komen gemiddeld één keer in de twee maanden bij elkaar.

De volgende lokale klantenraden zijn actief:

  • Zorglocatie De Riethorst
  • Zorglocatie Slotjesveste
  • Zorglocatie Mauritsstaete
  • Zorglocatie De Stroming
  • Zorglocatie Antonia, Aernswaert en De Dotter
  • Zorglocatie De Lemmenskamp
  • Zorglocatie Goezate
  • Zorglocatie Altenahove
  • Zorgcomplex De Kloosterhoeve

Centrale klantenraad

Daarnaast vormen de voorzitters van alle lokale klantenraden de Centrale Klantenraad (CKR). Deze centrale raad voert de taken van een klantenraad uit voor stichtingsbrede aangelegenheden en is daarmee ook eerste aanspreekpunt hiervoor van de Raad van Bestuur.

Lidmaatschap
Een ieder die de zorg- en dienstverlening afneemt van De Riethorst Stromenland kan lid worden. Daarnaast kunnen ook familieleden/wettelijk vertegenwoordigers of mensen uit het directe sociale netwerk van de klant lid worden van de klantenraad. Bent u geïnteresseerd in lidmaatschap dan kunt u dat via de e-mail klantenraad@drsn.nl duidelijk maken. Geeft u wel duidelijk aan om welke locatie het gaat.

Contact

U kunt contact zoeken met uw klantenraad via het reactieformulier of via e-mail op klantenraad@drsn.nl. Daarnaast kunt u natuurlijk via de receptie van uw locatie informeren naar de leden van uw lokale klantenraad. De brochure van de klantenraad kunt u hier downloaden. 

Informatiefolder Klantenraad

Deel deze pagina: Linkedin E-mail