Terug naar nieuwsoverzicht

 

Samen zorgen we voor een prettige werkomgeving

Elke dag zetten we ons in voor een tevreden klant. We doen ons uiterste best om de klant goede zorg en behandeling te bieden. Toch blijft zorgen mensenwerk. Het kan voorkomen dat jij merkt dat zaken anders lopen dan dat het zou moeten gaan. Als je dat opmerkt, blijf er dan niet mee lopen.

Regeling De Riethorst Stromenland

Ook bij De Riethorst Stromenland kennen we een Klokkenluidersregeling. Deze is in samenspraak met de adviesgremia en de Raad van Toezicht aangepast aan de nieuwe Governancecode 2017. Deze regeling draagt eraan bij dat bij De Riethorst Stromenland zorgvuldig omgegaan wordt met een (vermoeden van een) misstand. Er is sprake van een misstand als het maatschappelijk belang in het geding is. 

In de regeling staat beschreven dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming krijgen. Wanneer een (vermoeden) van een misstand eerst intern gemeld wordt, wordt een zorgorganisatie in staat gesteld om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur. De Riethorst Stromenland wil graag dat medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

shutterstock 91741169 web

Wat kun je doen?

Heb jij een vermoeden dat er iets niet klopt op het werk? Ga dan áltijd eerst intern in gesprek. Als het iets kleins is, bespreek dit dan met je collega’s en leidinggevende. Heb je het idee dat het om iets groters, een misstand, gaat? Meld de misstand, of het vermoeden daarop  bij bestuurder Mireille de Wee. In sommige gevallen kan je melden bij de voorzitter van de Raad van Toezicht of de vertrouwenspersoon. Samenwerken en samen zoeken naar een oplossing is daarbij van groot belang.

De procedure kun je inzien op intranet of via

Klokkenluidersregeling

Wil je praten?

Je kunt ook altijd aankloppen bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon die De Riethorst Stromenland heeft aangesteld. Dit is mevrouw Marjolein Antonissen. Zij is te bereiken via: info@marjoleinantonissen.nl.

De Riethorst Stromenland hecht veel waarde aan een veilige bedrijfscultuur. Sámen zorgen we voor een prettige werkomgeving.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail