Zorgorganisatie De Riethorst Stromenland is er voor mensen met ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Hierbij richten we ons op de kwaliteit van leven van onze (oudere) cliënten. We stimuleren de zelfredzaamheid zo veel mogelijk, zodat onze cliënten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Informatiebrochure

Cijfers

De Riethorst Stromenland beschikt over elf zorglocaties in Brabant. Daarnaast bieden we thuiszorg en behandeling en begeleiding. Er werken 1.300 medewerkers en ongeveer 800 vrijwilligers elke dag met veel zorg en aandacht voor ruim 1.000 cliënten.

Kernwaarden

Kernwaarden staan voor wat we belangrijk vinden in onze dienstverlening. Deze waarden zijn leidend voor het gewenste gedrag en de juiste werkhouding van onze medewerkers.

  • Betrokkenheid: je bent begaan met de cliënt, de organisatie en de omgeving.
  • Verantwoordelijkheid: je krijgt ruimte om zelf te beslissen en de zelfredzaamheid van de cliënt wordt gestimuleerd.
  • Klantgerichtheid: communicatie is essentieel en je gaat uit van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.
  • Kwaliteit: je doet wat je belooft op de afgesproken deskundige wijze in een voor de cliënt veilige omgeving. Hierbij staat cliëntgerichtheid centraal.
  • Collegialiteit: je richt je vooral op datgene wat er voor onze cliënten toe doet, openheid, eerlijkheid en flexibiliteit zijn hierbij van belang.

Missie

Een missie en een visie vormen het fundament van onze organisatie. Door middel van je missie geef je aan wie je bent, wat je doet en wat je wilt bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment.

We leveren op deskundige en persoonlijke wijze woon-, zorg- en welzijnsdiensten aan onze cliënten. Dit doen wij in elke woonomgeving, bij u thuis of in één van onze (woon)zorgcentra. We zien het als onze opdracht ervoor te zorgen dat u zo lang als mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren in een prettige woonomgeving die voor u veilig en vertrouwd is. Uw wensen en behoeften vormen daarbinnen de basis voor wat wij voor u kunnen betekenen. Ook als uw wensen en behoeften veranderen in de loop der tijd. We werken samen met anderen in uw belang en bieden onze medewerkers, naast goed werkgeverschap, kwaliteit in werk en een inspirerende werkomgeving.’

Visie

Een visie geeft een inspirerend en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijk je naar de wereld van nu en de kansen van de toekomst en beschrijf je de ideale situatie.

shutterstock 120704545 S

'De vraag van onze cliënten bepaalt welke diensten en oplossingen we aanbieden. Daarbij willen we op een bijzondere manier invulling geven aan de vier basisbehoeften die cliënten in hun dagelijks leven ervaren: 

  •  Wonen: onze locaties zijn een goed alternatief voor de vertrouwde, veilige thuisomgeving.
  • Mentaal welbevinden: We vinden het heel belangrijk dat onze cliënten zo lang mogelijk zelf beslissingen nemen in hun eigen leven. Daarom benaderen we iedereen met respect en op voet van gelijkheid.
  • Lichamelijk welbevinden: Vanaf het eerste contact willen we een band opbouwen met onze cliënten. Zo leren we hen goed kennen en kunnen we precies dat bieden wat het best aansluit bij hun behoeften.
  • Participatie: We willen het onze cliënten mogelijk maken hun eigen levensstijl voort te zetten. Daarom zullen we ons ervoor inzetten dat zij hun eigen plek hebben en voelen dat ze erbij horen.’

Goede kwaliteit van zorg

De Riethorst Stromenland hanteert ‘kwaliteit’ als een van haar belangrijke kernwaarden. In de zorg moet iedereen op kwalitatief goede dienstverlening kunnen vertrouwen. We zetten ons in voor kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van ons.

HKZ certificaat

De Riethorst Stromenland is in 2015 opnieuw gecertificeerd door een onafhankelijk bureau. Dit bureau concludeerde dat het kwaliteitsmanagementsysteem van De Riethorst Stromenland goed op orde was. We zijn geslaagd en mogen met trots drie jaar lang het HKZ-certificaat voeren. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. HKZ toetst zorgorganisaties op de kwaliteit van dienstverlening.

Continue verbeteren

De Riethorst Stromenland besteedt het hele jaar tijd en aandacht aan cliënttevredenheid en haar kwaliteitseisen. Via het zogeheten centraal en lokaal verbeterregister worden alle verbeterpunten bijgehouden en getoetst of deze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Elk kwartaal worden de verbeterpunten in het managementteam besproken. Op deze manier blijven we alert en pro-actief bezig met het continue verbeteren van de zorg. Elke dag kunnen we leren.

Afdeling Kwaliteit

Binnen De Riethorst Stromenland ondersteunt de afdeling Kwaliteit op elf zorglocaties en in de Thuiszorg. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

hkz logo 1

Deel deze pagina: Linkedin E-mail