Terug naar nieuwsoverzicht

De Riethorst Stromenland en zorgorganisaties Volckaert en Schakelring gaan de krachten bundelen op het gebied van geriatrische revalidatiezorg (GRZ). De Raden van Bestuur van de drie organisaties hebben een intentieverklaring getekend voor het bundelen van de GRZ-activiteiten. Doel is om deze zorg ook in de toekomst dicht bij de revalidanten en hun mantelzorgers te kunnen blijven aanbieden.

Ondertekening 1 web

Intensieve zorg

Geriatrische revalidatiezorg is intensieve zorg voor kwetsbare ouderen die moeten herstellen na een operatie, ongeval of ernstige ziekte. De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben ieder een GRZ-afdeling. “Geriatrische revalidatiezorg past goed in onze keten van ouderenzorg. Daarom willen we die ook in de toekomst blijven aanbieden in onze regio”, zegt Mireille de Wee van de Raad van Bestuur van De Riethorst Stromenland. “Om nog meer aan kwaliteit te kunnen winnen is schaalvergroting nodig. Door samen te gaan kunnen we meer investeren in innovatie, worden we een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor andere partijen in de zorg en spelen we alvast in op toekomstige verwachtingen van de zorgverzekeraars.”

Juridische entiteit

Welke juridische entiteit de gezamenlijke GRZ-afdeling gaat krijgen, moet nog onderzocht worden. “In het tweede kwartaal van 2017 moet er een beslisdocument liggen, waarmee we naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kunnen. Ons streven is om in 2018 met de gezamenlijke GRZ te starten”, aldus John Moolenschot, Raad van Bestuur van Schakelring.

Visie en standpunten

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring werken al langere tijd op verschillende vlakken samen. De behandeldiensten hebben hun krachten gebundeld in Behandelcentrum Brabant (BCB). En sinds begin dit jaar hebben de drie organisaties één loket voor geriatrische revalidatiezorg, waar ziekenhuizen 24 uur per dag een revalidatieplaats met plaatsingsgarantie kunnen aanvragen voor cliënten. “We zijn heel blij met al die vormen van samenwerking”, zegt Annet Boekelman, Raad van Bestuur Volckaert. “We passen qua visie en standpunten erg goed bij elkaar.”

Bijeenkomst

Medewerkers van de GRZ-afdelingen van de drie zorgorganisaties hebben de afgelopen maanden al over verschillende onderwerpen met elkaar gesproken. Onder andere over gezamenlijke zorgpaden, competentieprofielen en cliënttevredenheid. De eerste resultaten werden onlangs tijdens een bijeenkomst gepresenteerd. De GRZ-medewerkers zullen ook bij de vervolgstappen betrokken worden, zegt De Wee. “We gaan dit samen met hen vormgeven. We hebben zoveel deskundigheid in huis, daar willen we graag van gebruikmaken.”

Deel deze pagina: Linkedin E-mail