Terug naar nieuwsoverzicht

Tijdig de juiste hulp door samenwerking

Begeleiding van mensen met dementie en hun naasten, ook wel casemanagement genoemd, wordt steeds belangrijker. Wijkverpleegkundigen van zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Thebe Wijkverpleging, Het Hoge Veer en Zorgplein Maaswaarden slaan de handen ineen om thuiswonende mensen met dementie te ondersteunen. De organisaties werken in het Land van Heusden en Altena en gemeente Geertruidenberg.

Afstemming zorgverleners

Mensen blijven steeds langer thuis wonen, ook wanneer er sprake is van toenemende kwetsbaarheid en daarmee de toenemende behoefte aan ondersteuning, begeleiding en zorg. Het aantal mensen/ouderen met een zorgvraag blijft de komende jaren alleen maar toenemen. Deze maatschappelijke ontwikkeling vereist een goede organisatie van de zorg en goede onderlinge afstemming tussen de zorgverleners. Zeker als het gaat om dementiezorg, mensen met dementie moeten tijdig en op de juiste wijze gezien en geholpen worden. Zowel degene die aan dementie lijdt, als de mantelzorger wordt geholpen.

Foto Dementie low res

 

Gespecialiseerd in dementiezorg

Al sinds 2007 werken Het Hoge Veer, Zorgplein Maaswaarden, De Riethorst Stromenland en Thebe Wijkverpleging samen op het gebied van ketenzorg dementie. De vier organisaties maakten voorheen gebruik van één zogeheten casemanager dementie vanuit de organisatie Trema Welzijn. Per 1 januari 2017 is dit veranderd. De wijkverpleegkundigen die bij de vier zorgorganisaties in dienst zijn nemen de taken van de Casemanager dementie over.

Samenwerken

De zorgorganisaties kiezen bewust voor deze samenwerking, het gezamenlijke streven is dat kwetsbare mensen met dementie op een zelfde wijze geholpen worden. Het delen van kennis en kunde is hierbij van cruciaal belang. In de praktijk betekent dit dat het niet uitmaakt door welke zorgorganisatie iemand begeleiding ontvangt.

Eerste ondersteuning

Zorgorganisaties, huisartsen, praktijkondersteuners en de casemanagers dementie werken allemaal volgens de landelijke richtlijnen voor dementie. Wanneer iemand denkt aan dementie te lijden, dan wordt deze persoon eerst geholpen door de praktijkondersteuner die bij de huisarts werkzaam is of door de wijkverpleegkundige van de vier zorgorganisaties. Zij kijken naar welke zorg en ondersteuning iemand nodig heeft. Blijkt er meer expertise nodig te zijn, dan wordt de casemanager dementie ingeschakeld. Deze persoon komt bij de mensen thuis en kijkt hoe iemand prettig en veilig thuis kan blijven wonen. Mensen kunnen thuis begeleiding, ondersteuning, zorg en verpleging ontvangen. Wanneer iemand echt niet meer thuis kan wonen, dan wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail