Terug naar nieuwsoverzicht

De voorgenomen fusie van De Riethorst Stromenland met zorgorganisaties Volckaert en Schakelring is een stap dichterbij gekomen. Op basis van de positieve adviezen van de ondernemingsraden en cliëntenraden van de drie organisaties is het definitieve fusiebesluit genomen. Dit onder voorbehoud van de goedkeuring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

“We zijn erg verheugd”, zegt bestuurder Mireille de Wee. Ze doelt op het officiële akkoord van de Raden van Toezicht en de positieve adviezen van de centrale cliëntenraden en ondernemingsraden binnen de drie zorgorganisaties. “Onze belangrijkste drijfveer voor de fusie is om goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven garanderen aan de cliënten in de regio, nu en in de toekomst. We hebben de uitdaging om goede zorg te verlenen in een maatschappij waarin de zorgvraag stijgt en complexer wordt. Tegelijkertijd daalt het beschikbare aanbod aan personeel. Samen kunnen wij deze uitdaging beter aan. We willen daarnaast toonaangevend zijn in de zorg en ondersteunen vanuit diverse expertises. En een goede werkgever zijn voor al die mensen die zich dagelijks inzetten voor goede zorg en ondersteuning aan de klanten.”

Officieel akkoord

De afgelopen maanden is met grote inzet en enthousiasme van veel medewerkers en een vertegenwoordiging uit de ondernemingsraden en centrale cliëntenraden een gedragen fusiedocument tot stand gekomen. Door het traject dat we gelopen hebben, is er veel geloof en vertrouwen in de toekomstige samenwerking ontstaan. Het fusiedocument is te lezen op www.rvssamenopweg.nl. Op deze website kunt u de ontwikkelingen volgen.

Volgende fase

Vanaf nu zullen we onze tijd besteden aan de verdere uitwerking van de fusie om de overgang naar de nieuwe organisatie op 1 januari 2020 zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Dezelfde medewerkers

Mireille de Wee benadrukt dat er voor de bewoners van de zorglocaties niets verandert. “Niemand hoeft te verhuizen en we blijven dezelfde goede zorg verlenen mét dezelfde medewerkers. Want we hebben er voor gekozen om alle medewerkers van de drie zorgorganisaties mee te nemen naar de nieuwe organisatie. De fusie helpt ons vooral om achter de schermen de zorg nog beter te maken en de arbeidsproblematiek beter aan te pakken door in te zetten op arbeidsbesparende technologie of nieuwe vormen van zorg en ondersteuning zoals bijvoorbeeld verpleeghuis zorg thuis te verlenen.”

Grote betrokkenheid

Trots is de bestuurder op de grote betrokkenheid van medewerkers, de OR en cliëntenraden in het hele traject. Ook benadrukt ze hoe goed de drie organisaties matchen. “We geloven echt dat de fusie tot iets moois gaat leiden. Dat zit ook in de mensen. We hebben allemaal de klant voorop staan. En er heerst openheid en gezelligheid op de zorglocaties. Dit komt ook nadrukkelijk terug in de visie van de nieuwe organisatie.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft inmiddels toestemming verleend op de ingezonden aanvraag voor de fusie.

 

Deel deze pagina: Linkedin E-mail