Terug naar nieuwsoverzicht

Ondertekening intentieovereenkomst De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring

De drie zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert  en Schakelring hebben de ambitie uitgesproken om in de toekomst nog intensiever te willen samenwerken. Deze ambitie is vastgelegd in een intentieovereenkomst. Begin september hebben de drie ondernemingsraden en de centrale cliënten-/klantenraden een positief advies gegeven over het voornemen om tot fusie te komen. Daaropvolgend is op maandag 8 oktober 2018 de intentieovereenkomst ondertekend door de drie bestuurders en de voorzitters van de raden van toezicht. De onderzoeken naar de mogelijkheden tot een fusie gaan verder. De komende tijd wordt een plan uitgewerkt. Later volgt een beslismoment over de fusie.

MO 181010 intentieovereenkomst OF 0986

Positief advies intentieovereenkomst

De ondernemingsraden en de cliënten-/klantenraden van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben een positief advies uitgebracht over het voornemen tot vergaande samenwerking tussen de drie zorgorganisaties. Dat betekent een nieuwe stap in het fusieproces.

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring maakten in juli bekend de mogelijkheid van een fusie te gaan onderzoeken. De afgelopen maanden hebben de cliënten/klantenraden en ondernemingsraden van de drie organisaties zich verdiept in de intentieovereenkomst. De cliënten/klantenraden en ondernemingsraden zijn allemaal positief in hun advies over het voornemen te fuseren.

Begin oktober zal een formele intentieovereenkomst worden ondertekend door de drie bestuurders van De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring en de raden van toezicht.

Meet & greet

De komende tijd wordt het fusieplan verder uitgewerkt. In de herfstmaanden bezoeken de drie bestuurders Mireille de Wee (De Riethorst Stromenland), Annet Boekelman (Volckaert) en John Moolenschot (Schakelring) gezamenlijk diverse locaties van de drie zorgorganisaties om met medewerkers van gedachten te wisselen over het voornemen tot fusie.  

Tijdens de Meet & greet met medewerkers is een animatievideo getoond. Bekijk hier de animatievideo.

In het vervolgtraject worden de cliënten/klanten, medewerkers en externe stakeholders van de drie zorgorganisaties betrokken. Ook wordt de formele toestemmingsaanvraag opgestart bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Intensieve samenwerking
De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring kennen al een goede vorm van samenwerking. Mensen kunnen bij de drie zorgorganisaties rekenen op goede zorg dicht bij huis. Om deze kwalitatieve zorg ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, hebben de raden van bestuur en de raden van toezicht van De Riethorst Stromenland, Schakelring en Volckaert de ambitie uitgesproken om te komen tot een fusie.

De drie zorgorganisaties willen zorg kunnen blijven geven in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den Bosch en Gorinchem. Door de krachten en financiële middelen te bundelen kunnen de drie organisaties investeren in innovatie en technologische ontwikkelingen. Bij fusie is er meer kennis en expertise in huis en een groter aanbod aan zorgproducten. Zo blijven de drie organisaties gezamenlijk ook een aantrekkelijke werkgever.   

Lees hier eerdere berichtgeving of kijk of de website rvssamenopweg.nl

Deel deze pagina: Linkedin E-mail