Terug naar nieuwsoverzicht

Samen fijner leven. Met kernwaarden als bevlogenheid, oprechte aandacht en samenspel in zorg. Dat alles in een veilige en warme omgeving waarin zorg en welzijn geïntegreerd zijn. Dat is in een notendop de nieuwe koers die De Riethorst Stromenland inzet. Hiermee spelen we met ons meerjarenbeleidsplan 2017-2025 in op de veranderende zorgvraag. Alles wat binnen de organisatie gedaan wordt staat in het teken van de klant. De klant staat voorop.

shutterstock 115882999 zwart wit web

Veranderende omgeving

Anno 2017 wonen ouderen steeds langer zelfstandig. Pas als zelfstandig wonen echt niet meer gaat en de zorgbehoefte te groot wordt, komt een woonzorgcentrum of verpleeghuis in beeld. Dat betekent dat mensen met een complexere zorgvraag bij een zorgorganisatie binnenkomen dan voorheen. “Als zorgorganisatie moeten we mee in deze verandering”, zegt bestuurder Mireille de Wee. “Een complexere zorgvraag vraagt om goed gekwalificeerde en breed inzetbare zorgteams. We willen zorg en welzijn nog meer afstemmen op de wens van de klant. Belangrijk hierbij is het samenspel in de zorg dat gaat ontstaan tussen klant, familie, mantelzorger en de zorgmedewerker van De Riethorst Stromenland.”

Mensgericht werken

De komende tijd wordt de organisatie ingericht rondom de veranderende zorgvraag. ‘’We introduceren een nieuwe manier van werken waarbij meer dan voorheen de zachte kant centraal staat. Dat betekent dat niet alleen het zorgpersoneel, maar ook de staf en ondersteunende diensten meer ten dienste van de klant gaan werken. De mens echt zien, door bevlogen en in oprechte aandacht, er te zijn voor die ander. In samenspel met elkaar, zichtbaar in de keten. Waardevolle sleutels die wij nodig hebben om onze nieuwe koers te kunnen bereiken. Met de klant, zijn naasten en onze medewerkers en vrijwilligers streven we ernaar dat we samen een fijner leven creëren binnen onze zorgorganisatie.’’

Persoonlijke wens centraal

‘’Wij kiezen er bewust voor om vanuit de persoonlijke wens van elke klant te gaan werken. In de zorg draait het om mensen. Zo ook in onze organisatie. Bij alles wat we doen, staat onze klant voorop. De term klant komt voort uit de nieuwe koers en vervangt de afhankelijke term cliënt. Onze klant is koning en wil zo lang als dat kan de regie over zijn eigen leven blijven voeren. Zijn wens staat voorop. Ieder mens is immers uniek en heeft eigen wensen en zorgbehoeften.”

Optimaal zorgteam

‘’We hebben goed gekeken naar wat een optimaal zorgteam nodig heeft. We hebben gekeken naar een goede personele bezetting: welke kwaliteiten van medewerkers zijn nodig in de teams én hoeveel medewerkers zijn nodig? Dit laatste moet echter wel blijven passen binnen de kaders die ons opgelegd worden vanuit wet- en regelgeving. Het slechte nieuws is dat een groep medewerkers te horen heeft gekregen dat hun functie komt te vervallen. De taken die horen bij deze functies gaan opgepakt worden door andere medewerkers, andere functionarissen. Samen met deze medewerkers gaan we op zoek naar nieuwe en passende functies voor hen. Een groot deel van hen kan geplaatst worden in één van die nieuwe functies. We hopen dan ook dat we deze gewaardeerde collega’s kunnen behouden voor onze organisatie. Het goede nieuws is dat er nieuwe functies gecreëerd worden en we juist meer medewerkers in de zorgteams gaan plaatsen. Het plan zorgt er ook voor dat een vaste kern van medewerkers om een klant heen staan. Minder gezichten die meer verscheidene dingen kunnen oppakken. Zorgteams moeten optimaal zijn samengesteld om iedereen de zorg te kunnen bieden die nodig is. De zorg die onze klant nodig heeft.’’

Totaalpakket wonen, zorg en welzijn

De Riethorst Stromenland biedt de klanten een totaalpakket van wonen, zorg en welzijn. De strikte scheiding tussen zorg en welzijn verdwijnt. “Dit gaan we nadrukkelijk combineren en kan bij wijze van spreken voortaan 24 uur per dag 7 dagen per week worden ingevuld. Overbodige regels en routines laten we zoveel mogelijk los om meer tijd vrij te maken voor de klanten. We werken er bijvoorbeeld aan om registratieregels, overlegvormen en werkprocessen te verminderen zodat we regelarm kunnen werken en er daadwerkelijk meer tijd overblijft voor de klant. Want juist deze combinatie van zorg en welzijn stelt ons in staat om een door ziekte en ouderdom kwetsbaar geworden mens, toch een waardig mens te laten zijn.’’

Familiecontactdagen

Alle klanten zijn persoonlijk ingelicht over de nieuwe koers. Ook worden in het najaar familiecontactdagen georganiseerd om de nieuwe manier van werken samen met familie vorm te geven. “Belangrijk in onze nieuwe koers is het samenspel in de zorg dat gaat ontstaan tussen klant, familie, mantelzorger en de zorgmedewerker van De Riethorst Stromenland. Samen zorgen we ervoor dat onze klanten een fijner leven hebben binnen onze zorgorganisatie.”

Deel deze pagina: Linkedin E-mail