Terug naar nieuwsoverzicht

Logo Het Aanmeldportaal web

 

 

 

 

Zorgorganisaties bundelen krachten voor spoedzorg aan kwetsbare ouderen

Zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Thebe en Volckaert sluiten zich per 1 juli 2017 aan bij Het Aanmeldportaal. Het portaal is vorig jaar maart als pilot gestart door de organisaties Avoord, Elisabeth en Surplus in samenwerking met het Amphia Ziekenhuis. Zij namen dit initiatief met als doel te voorkomen dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen en direct de juiste spoedzorg op de juiste plaats ontvangen. Inmiddels is het pilotjaar succesvol afgesloten en blijkt uit de evaluatie dat Het Aanmeldportaal in een grote behoefte voorziet. Het afgelopen jaar zijn veel kwetsbare ouderen adequaat geholpen dankzij het portaal. Om de zorgketen voor de doelgroep te verbreden, wordt Het Aanmeldportaal nu met drie zorgpartners uitgebreid. Hiermee wordt voorzien in een behoefte in het werkgebied dat zich uitspreidt van Etten-Leur tot Den Bosch en van Breda tot Gorinchem.

Landelijke zorg

Met het initiatief loopt Het Aanmeldportaal vooruit op de landelijke ontwikkelingen in de zorg. Uit verschillende rapportages blijkt dat de eerstehulpafdelingen van ziekenhuizen overbelast dreigen te raken. Een van de aanwijsbare oorzaken is de toenemende vergrijzing en de veranderingen in de ouderenzorg. Vaak worden kwetsbare ouderen in een ziekenhuis opgenomen, terwijl dat medisch gezien niet echt nodig is. De problemen ontstaan ook omdat eenmaal opgenomen in een ziekenhuisbed de ziekenhuizen patiënten moeilijk kunnen doorsturen. Door een tekort aan verpleeghuisbedden en thuiszorg houdt de kwetsbare oudere dan veel langer dan nodig een bed in het ziekenhuis bezet. Door die hogere instroom en lage uitstroom ontstaat 'verstopping'. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de ouderen achteraf gezien op een andere, meer passende manier zorg had moeten krijgen, bijvoorbeeld door verpleeghuis- of wijkzorg. Daarnaast blijkt dat 30% van deze opgenomen ouderen er slechter aan toe is als ze uit het ziekenhuis ontslagen worden ten opzichte van toen ze binnenkwamen. Een averechts effect dus.

shutterstock 550431616 web

Samenwerken

Zorgorganisaties Avoord, Elisabeth, Surplus en Het Amphia Ziekenhuis signaleerden deze ontwikkeling vorig jaar en hebben toen het initiatief genomen hier een passende oplossing voor te vinden. Door als zorgorganisaties meer samen te werken en met de behandelend arts naar een passende oplossing te zoeken ontvangt de patiënt zorg op maat. Dat kan zorg aan huis zijn, maar ook een tijdelijke opname in een zorginstelling. ‘’Door de uitbreiding met drie zorgpartners kan Het Aanmeldportaal zorgen voor een nog betere doorgeleiding van kwetsbare ouderen in de acute zorgketen of zelfs voorkomen dat zij hierin terechtkomen. Ook is hiermee het werkgebied vergroot en kunnen we meer ouderen spoedzorg bieden," zegt projectleider Armand Lagrouw van Surplus Zorg. ‘’Alle zorgorganisaties willen graag samenwerken, met elkaar én met de artsen, zodat kwetsbare ouderen in voorkomende gevallen goede en passende zorg krijgen en niet onnodig in een ziekenhuis terechtkomen. Iedere zorgpartner brengt hiervoor capaciteit in en heeft de organisatie hierop ingericht. Bij de keuze die gemaakt wordt, is de wens van de patiënt voor een zorgorganisatie leidend.’’

Zorgloket

Met Het Aanmeldportaal ontstaat een zorgloket voor de huisarts en de artsen van de spoedeisende hulp waar zij ook buiten kantooruren terecht kunnen. Samen met een medewerker van één van de zes deelnemende zorgpartners kan de arts overleggen over passende mogelijkheden voor de patiënt of consultatie vragen van een specialist ouderenzorg. Is zorg aan huis mogelijk dan kan thuiszorg uitkomst bieden. En als het niet anders kan biedt Het Aanmeldportaal een bed voor (tijdelijke) opname in de regio. Hiermee heeft de huisarts, maar ook de arts van de spoedeisende hulp vanaf nu één aanspreekpunt om de meest passende zorg voor een patiënt te regelen. 

Het Aanmeldportaal

Deel deze pagina: Linkedin E-mail