Terug naar nieuwsoverzicht

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws rondom het coronavirus binnen De Riethorst Stromenland. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. 

Maandag 25 mei 2020 - Het verheugt ons dat het kabinet heeft besloten de bezoekregeling in de verpleeg- en verzorgingshuizen te versoepelen. Vanaf woensdag 27 mei mogen onze cliënten onder voorwaarden één vaste bezoeker ontvangen. Cliënten en eerste contactpersonen zijn door ons geïnformeerd over deze voorwaarden en over hoe zij zich kunnen aanmelden om een afspraak te maken voor bezoek.

Wij wensen iedereen veel plezier en een fijn weerzien. Geniet van elkaar, maar houd wel de regels in gedachten. Zo houden we corona samen onder controle.

Donderdag 14 mei 2020 - Op dit moment zijn er op de locaties van De Riethorst Stromenland geen besmettingen meer bij onze cliënten. Hoewel het een momentopname is en het uiteraard kan veranderen, geeft het ons vertrouwen voor de toekomst. Een aantal van onze bewoners is overleden, maar gelukkig zijn er ook veel weer hersteld. Dit alles heeft natuurlijk een grote impact op u als familie, de medebewoners en onze medewerkers. We leven mee met uw zorgen en verdriet en wensen u heel veel sterkte toe. 

Bezoekersregeling 

Afgelopen maandag is gestart met een eerste, voorzichtige versoepeling van de bezoekersregeling. Bij 25 locaties in het land is gestart met een aangepaste bezoekersregeling. Hier mag, onder strikte voorwaarden, één persoon per bewoner op bezoek komen. De Riethorst Stromenland is niet geselecteerd om deel te nemen aan deze beperkte openstelling. Onze locaties blijven dus voorlopig nog gesloten voor bezoek. De 25 locaties worden strak gemonitord door de GGD als het gaat over de eventuele toename van COVID-19 besmettingen. Universiteiten kijken of de maatregelen uitvoerbaar zijn voor alle zorglocaties en bijdragen aan het welzijn van de betrokkenen. Na twee weken volgen de resultaten. Als deze positief zijn, kan de verruiming van de bezoekregeling mogelijk ook in andere organisaties in gang gezet worden. We volgen dit beleid natuurlijk op de voet en bereiden achter de schermen al zoveel mogelijk voor. Er komt dus langzaam weer perspectief voor u en uw naasten. Om contact op dit moment toch mogelijk te maken, ontstaan hele mooie initiatieven. Zo kan men in contact blijven via beeldbellen en zijn op alle locaties inmiddels praattafels geïntroduceerd. Deze praattafels maken het mogelijk om, gescheiden door een raam, elkaar toch te zien. 

Contactberoepen, vrijwilligers en de restaurants 

Nu er versoepelingen van de maatregelen op gang komen in de contactberoepen en de horeca, ontvangen we vragen over de opening van de kapsalons binnen onze locaties, de (niet-medische) pedicure en het samen eten in de restaurants. Zolang het bezoekverbod voor verpleeg- en verzorgingshuizen geldt, kunnen de kapsalons op de locaties niet open en kan ook het beleid omtrent vrijwilligers nog niet worden aangepast. Wij volgen deze richtlijnen op, maar maken een uitzondering voor de (medische) pedicure. Zij kunnen bij medische noodzaak hun werk doen en als dat nodig is ook preventief werk verrichten om klachten bij cliënten te voorkomen. Dit uiteraard met inachtneming van de hygiënemaatregelen. We streven ernaar afspraken te maken met 1 pedicure per locatie. 

Voor cliënten is het fijn weer wat meer contact te hebben met anderen. Samen eten mag in kleinere groepen en zonder menging van verschillende afdelingen. Restaurants op locaties mogen daarvoor gebruikt worden. We gaan hier ‘intelligent’ mee om en houden rekening met de 1,5 meter afstand tussen personen. Mocht zich toch een besmetting voordoen, dan gaan we terug naar de oude situatie.   

Dagbesteding 

Deze week hebben we de eerste ervaringen opgedaan met het versoepelen van de regels bij de dagbesteding. Hier zijn we in kleine groepjes opgestart en dat ging goed. De cliënten en medewerkers waren blij elkaar weer te zien en hebben ervan genoten om de dag samen door te brengen.  

Blijf in contact

Het bezoekverbod is inmiddels al lange tijd van kracht. We begrijpen dat dit lastig voor u is. Heeft u behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met onze luisterlijn. Heeft u een vraag of maakt u zich zorgen over uw naaste die woont op een van onze locaties? Schroom dan niet om contact op te nemen met de contactverzorgende of zorgmanager van de locatie. Ook kunt u uw vraag mailen naar vragen.corona@drsn.nl. Het is belangrijk om in contact te blijven met elkaar. We moeten het samen doen!

Hartelijke groet,
Mireille de Wee
Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland

______________________________________________________________________________

Op de hoogte blijven

Raadpleeg regelmatig de actuele informatie van het RIVM of bekijk de veelgestelde vragen via www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Ook De Riethorst Stromenland blijft de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten houden. Bij grote veranderingen zullen we hierover communiceren.

Heeft u aanvullende vragen? Mail deze gerust naar vragen.corona@drsn.nl.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail