Decubitus is een ernstige beschadiging van de huid en komt regelmatig voor bij mensen die lang in bed liggen of zitten. Binnen De Riethorst Stromenland besteden we veel aandacht aan deze problematiek en hebben we een speciale ‘Wond en Decubitus Commissie’. De belangrijkste taak van deze commissie is het verhogen van de kennis en de kwaliteit van wondzorg. Om dit te kunnen verwezenlijken werken we met preventie- en behandelprotocollen. Daarnaast krijgt scholing continu onze aandacht.

Jaarlijks onderzoek

Via de jaarlijkse deelname aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ) van de Universiteit Maastricht wordt er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van decubitus en complexe wonden. De resultaten uit dit onderzoek worden gebruikt voor de interne audit en Actiz benchmark. Binnen De Riethorst Stromenland worden verbetervoorstellen gedaan, zodat afdelingen er in de praktijk mee aan de slag kunnen. De Riethorst Stromenland is daarnaast vaak betrokken bij wondzorg gerelateerd wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijke rol medewerkers

Het aantal patiënten met complexe of moeilijk genezende wonden in Nederland is groot en zal de komende jaren mede als gevolg van de vergrijzing verder toenemen. Wondzorg in een zorglocatie is dagelijkse realiteit. Deze veelal complexe wonden hebben een belangrijke negatieve impact op de kwaliteit van leven van patiënten; pijn, slapeloosheid, lusteloosheid, beperkingen in mobiliteit en functioneren. Ze hebben meer kans op infectie  en terugkerende wonden. Binnen de preventie en behandeling van wonden is dus een belangrijke rol weggelegd voor onze medewerkers.

Preventie en scholing belangrijk

Wondzorg is een integraal proces van diagnostiek, preventie, behandeling, monitoring en leefstijladviezen. Wondconsulenten en wondverpleegkundigen coördineren de dagelijkse wondzorg en behandelen wonden. Alle verpleeg- en verzorgingsafdelingen hebben geschoolde aandachtsvelders wond en decubitus die de (dagelijkse) wondzorg uitvoeren. Bij opname ontvangen klanten, hun vertegenwoordigers/ mantelzorgers een uitgebreide informatiefolder over decubitus en preventieve maatregelen.

Expertisecentrum Wondzorg 

Begin maart 2016 is in Oosterhout het Expertisecentrum Wondzorg (ECW) gestart. Dit centrum is een samenwerking tussen De Riethorst Stromenland en Thebe. Samen bieden wij professionele wondzorg voor mensen met complexe wonden die wonen in de regio West Brabant. 

Meer informatie?
http://www.expertisecentrumwondzorg.nl

Deel deze pagina: Linkedin E-mail