De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld hetzelfde. Voorbeelden van symptomen:

  • Trillen van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen, moeite met starten van bewegingen en ontbreken van automatische bewegingen
  • Stijfheid van de spieren
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • 'Bevriezen' van de benen tijdens lopen, waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kan een breed scala aan andere klachten optreden. De ernst van de klachten en het verloop van de ziekte verschilt van patiënt tot patiënt.

Behandeling 

De Riethorst Stromenland biedt gespecialiseerde behandeling en begeleiding aan klanten met de ziekte van Parkinson. Dit kan bij de klant thuis gedaan worden of in één van onze zorglocaties. We hebben diverse professionals in huis die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Parkinson. De behandeling kan bestaan uit medicamenteuze behandeling van onder andere motorische symptomen en mentale/neuropsychiatrische stoornissen door de specialist ouderengeneeskunde. Cognitieve gedragstherapie kan, onder andere bij depressie, worden gegeven door de psycholoog.

Ergotherapie, logopedie en fysiotherapie

Ergotherapie is van wezenlijk belang om praktische problemen te verminderen. Logopedie heeft bij spraakproblemen een gunstig effect op stemvolume en articulatie. Fysiotherapie is aantoonbaar effectief bij:

  • het gebruik van auditieve en visuele cues voor het verbeteren van het looppatroon;
  • het gebruik van cognitieve bewegingsstrategieën voor het verbeteren van transfers;
  • een gecombineerde balans- en krachttraining van de onderste ledematen voor het verbeteren van de balans en
  • krachttraining voor het verbeteren van de spierkracht.

Gespecialiseerde professionals

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben speciale aandacht nodig van gespecialiseerde professionals. De Riethorst Stromenland werkt met het Zorgprogramma Parkinson. Onze professionals hebben relevante scholing en expliciete kennis en vaardigheden als het gaat om de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn enkele medewerkers vanuit verschillende disciplines aangesloten bij het netwerk Parkinsonnet www.parkinsonnet.nl.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail