Anders werken in de zorg

Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met hetzelfde aantal zorgverleners meer mensen te voorzien van zorg moeten we slimme oplossingen bedenken. Anders werken.

Samen staan we sterker

Samen met 11 andere zorgorganisaties heeft De Riethorst Stromenland de handen ineen geslagen. Met het programma ‘Anders Werken in de zorg’ willen we in hoog tempo met nieuwe technologieën het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Ons doel: de kwaliteit van zorg vasthouden en verbeteren, ondanks het groeiend aantal ouderen en het arbeidsmarktprobleem.

Innovatie en vernieuwing

We starten met drie projecten: Slim incontinentiemateriaal, Expertise zonder afstand en Pharma-See. In de loop van het programma worden andere projecten toegevoegd. Het programma wordt ondersteund door kennisorganisatie Vilans, innovatienetwerk Care Innovation Center (CIC) en CZ Zorgkantoor.

Slim incontinentiemateriaal

De zorg die mensen met incontinentie krijgen, heeft een grote impact op hun dagelijks leven. Slim incontinentiemateriaal meet door middel van een innovatieve sensor, actueel en accuraat, de vochtopname. Met behulp van een smartphone kan de zorgmedewerker nagaan of het nodig is om te verschonen of juist niet. Dit levert niet alleen een besparing op in tijd, het voorkomt ook dat de cliënt onnodig wakker wordt gemaakt, dat de tillift onnodig wordt gebruikt en het voorkomt onnodig gebruik van incontinentiemateriaal.

Expertise zonder afstand

Door de inzet van de slimme bril kunnen zorgprofessionals op afstand met elkaar meekijken op het moment dat dat nodig is. De professional die de bril draagt, heeft de handen vrij om handelingen uit te voeren. De klant wordt meteen geholpen door een bekend gezicht, de professional op afstand bespaart een reistijd. De bril ondersteunt het zorgproces, zonder dat dit ten koste gaat van de aandacht voor de cliënt. Op onze locatie Slotjesveste heeft een pilot plaatsgevonden met de slimme bril. Ben je benieuwd naar de ervaringen? Bekijk dan onderstaande video.


Pharma-See

Jaarlijks belanden zo’n 50.000 mensen in het ziekenhuis door medicatiefouten, soms met fatale afloop. Deze mensen krijgen de verkeerde medicijnen, een foutieve dosering of de medicijnen worden onjuist toegediend. De Pharma-See is een speciale bril, ontwikkeld om de zorgprofessional te ondersteunen bij het delen van medicijnen en medewerkers stap voor stap door het proces van gereedmaken en toedienen van medicijnen te loodsen. Door gezichtsherkenning en het lezen van de barcode kan de bril de juiste persoon aan de juiste medicijnen koppelen. De bril toont alle noodzakelijke informatie in het gezichtsveld van de medewerker. Omdat elke afzonderlijke stap moet worden bevestigd, kan de medewerker niets vergeten en in principe ook niets fout doen. De Pharma-See is nog volop in ontwikkeling. Uiteindelijk willen we met deze technologie het aantal medicatiefouten in de ouderenzorg drastisch terugdringen.

_____________________________________________________________________________

 

Living Lab

Binnen De Riethorst Stromenland is vanuit het expertisecentrum dementie een Living Lab opgezet. Het doel van dit Living Lab is om medewerkers, klanten en hun familie de kans te geven om nieuwe gadgets en technologie te bekijken en te ervaren. Op deze manier kunnen we samen bijdragen aan een fijner leven voor onze klanten. Het Living Lab is een organisatiebreed project, waar men vanuit alle locaties terecht kan.

Er is veel zorgtechnologie op de markt. In het Living Lab proberen we welke domotica het beste werkt. Daarnaast bieden we medewerkers de mogelijkheid om gadgets te testen, zodat ze kunnen bepalen of iets geschikt is voor een bepaalde klant. Wanneer dit het geval blijkt te zijn, kan de betreffende afdeling besluiten tot aanschaf over te gaan.

Hieronder benoemen we een aantal voorbeelden van hulpmiddelen die zijn opgenomen in het Living Lab. 

Zora is een robot die kan communiceren, dansen, spelletjes spelen, voorlezen en bewegingsoefeningen kan doen. De robot kan worden ingezet voor de activering van ouderen.

Somnox is een slaaprobot met een ademhalingsritme, in de vorm van een kussen. Als de gebruiker de Somnox vasthoudt, synchroniseert zijn of haar ademhaling automatisch met die van de slaaprobot en valt sneller in slaap.

De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Dit maakt nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie - zoals mensen die lijden aan dementie, autisme of een verstandelijke beperking- én hun omgeving.

Billy-Billy is een interactieve bloempot die het leven van ouderen comfortabeler en gezelliger maakt. Met zijn sensoren vangt hij onder andere op hoe warm een ruimte is en hoeveel licht er binnenkomt. Zo kan hij ouderen helpen bij het verzorgen van planten of kruiden.

 

Deel deze pagina: Linkedin E-mail