De Riethorst Stromenland heeft speciale aandacht voor mensen met dementie. Dementie is een verzamelnaam voor stoornissen waarbij de hogere verstandelijke vermogens achteruit gaan. Het is eigenlijk geen ziekte, maar een combinatie van ziekteverschijnselen die samen het dementiesyndroom vormen.
Bij dementie worden denken, oriëntatievermogen, begrip, leer- en oordeelvermogen en taalgebruik minder, terwijl het bewustzijn helder blijft. Opvallend zijn de ernstige geheugenproblemen, in eerste instantie het kortetermijngeheugen en in een later stadium het langetermijngeheugen. Een dementieel syndroom kan gepaard gaan met persoonlijkheid- en gedragsstoornissen. Er zijn verschillende vormen van dementie, waarvan Alzheimer de bekendste is. In Nederland zijn naar schatting 250.000 mensen met een vorm van dementie.

Diagnose stellen

In Geriatrisch Centrum Slotjesveste in Oosterhout kunnen mensen met geheugenproblemen terecht voor een screening en het stellen van een diagnose. Een  aanvraag voor het Geriatrisch Centrum Oosterhout loopt via de huisarts.

Thuis wonen met dementie

  • Wanneer u wijkverpleging ontvangt, kunt u rekenen op specifieke aandacht voor dementie. Lees meer over wijkverpleging en ondersteuning.
  • Mensen die nog thuis wonen kunnen voor een dagprogramma terecht bij onze dagvoorzieningen. Dit kan in Woudrichem, Werkendam, Almkerk of Geertruidenberg. Zo wordt de mantelzorger tijdelijk ontlast van continue zorg. Lees meer over de dagvoorzieningen van De Riethorst Stromenland.
  • We zijn gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met dementie. In het verpleeghuis en bij u thuis. Lees meer over behandeling en begeleiding.

Wonen op een zorglocatie

Wanneer iemand met dementie niet meer veilig thuis kan wonen, is wonen op een van de gespecialiseerde afdelingen een goed alternatief. De afdelingen zijn kleinschalig, een woongroep bestaat uit maximaal negen klanten. De zorg wordt geboden vanuit het zorgconcept ‘Omgevingszorg’. Dit zorgconcept is ontleend aan de theorieën van Dr. Anneke van der Plaats. Het uitgangspunt van deze theorie is een veilige en vertrouwde omgeving te creëren. Naast de huisvesting is ook de manier van benaderen van groot belang.

MiMakker

Binnen onze organisatie zijn twee mensen opgeleid tot miMakker. Een miMakker heeft geleerd impulsen van mensen met dementie op te vangen en hier op een clowneske manier mee om te gaan. Voor veel mensen is vaak de gesproken taal verloren gegaan. Het verbale maakt plaats voor het non-verbale. Mensen met dementie hebben wel degelijk behoefte aan contact, alleen kunnen ze het niet aangeven.

Bekijk hier de film ‘Dementie in beeld’ waarin u een miMakker aan het werk ziet.
Of surf naar de website van miMakkus.

Samenwerking dementie

We zijn betrokken bij het functioneren van de dementieconsulenten in de regio. Verder neemt De Riethorst Stromenland deel aan het Dementie netwerk Breda e.o.

Alzheimercafé

Elke maand komen mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen voor informatie en contact met lotgenoten. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail