De Riethorst Stromenland heeft speciale aandacht voor mensen met dementie. Dementie is een verzamelnaam voor stoornissen waarbij de hogere verstandelijke vermogens achteruit gaan. Het is eigenlijk geen ziekte, maar een combinatie van ziekteverschijnselen die samen het dementiesyndroom vormen.
Bij dementie worden denken, oriëntatievermogen, begrip, leer- en oordeelvermogen en taalgebruik minder, terwijl het bewustzijn helder blijft. Opvallend zijn de ernstige geheugenproblemen, in eerste instantie het kortetermijngeheugen en in een later stadium het langetermijngeheugen. Een dementieel syndroom kan gepaard gaan met persoonlijkheid- en gedragsstoornissen. Er zijn verschillende vormen van dementie, waarvan Alzheimer de bekendste is. In Nederland zijn naar schatting 250.000 mensen met een vorm van dementie.

Casemanager Dementie 

Dementie is een ingrijpende ziekte. Niet alleen voor degene die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar omgeving. Het is een geleidelijk proces, dat gevoelens van onmacht en onbegrip kan oproepen. De casemanager dementie kan ondersteuning bieden tijdens dit proces. 

Wat doet de casemanager dementie? 

De casemanager dementie helpt u en de mensen in uw naaste omgeving door informatie te geven over de verschijnselen van (beginnende) dementie en door praktische adviezen te geven om hiermee om te gaan. Daarnaast behartigt de casemanager uw belangen, verwijst u naar de juiste instanties en stelt samen met alle betrokkenen een zorgplan op. De casemanager maakt deel uit van een lokaal samenwerkingsverband. Samen met de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige wordt bepaald wie waarvoor verantwoordelijk is.  

Dementienetwerk Breda e.o. 

De Riethorst Stromenland is, samen met andere zorgorganisaties, aangesloten bij het Dementienetwerk Breda en omstreken. Het netwerk zorgt ervoor dat in de hele regio casemanagers dementie beschikbaar zijn. In de gemeenten Geertruidenberg en Oosterhout is de casemanager direct verbonden aan een huisartsenpraktijk en maakt het niet uit bij welke zorgorganisatie deze in dienst is.  

Uw huisarts kan u in contact brengen met een casemanager. In de gemeente Altena kunt u zelf contact opnemen met een van de casemanagers. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. De kosten worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. 

Onze casemanagers dementie zijn: 

Jennie Dalm
06 20769942  l  j.dalm@drsn.nl 

Rinie Spliet
06 82697813  l  r.spliet@drsn.nl

Carin van Mook
06 53969085  l  c.vanmook@drsn.nl

Wachtlijst 

Voor de wachtlijstgegevens van het casemanagement dementie van De Riethorst Stromenland verwijzen wij u naar de website van het Dementienetwerk Breda en omstreken

Helden achter de voordeur 

Wilt u meer weten over wat het werk van een casemanager? Alzheimer Nederland heeft het boekje ‘Helden achter de voordeur’ samengesteld. Hierin staan persoonlijke verhalen waarin de casemanager de helpende hand biedt, maar ook intensief samenwerkt met de huisarts en gemeente. Het boekje kunt u hier downloaden. 

Diagnose stellen

In Geriatrisch Centrum Slotjesveste in Oosterhout kunnen mensen met geheugenproblemen terecht voor een screening en het stellen van een diagnose. Een aanvraag voor het Geriatrisch Centrum Oosterhout loopt via de huisarts.

Thuis wonen met dementie

  • Wanneer u wijkverpleging ontvangt, kunt u rekenen op specifieke aandacht voor dementie. Lees meer over wijkverpleging en ondersteuning.
  • Mensen die nog thuis wonen kunnen voor een dagprogramma terecht bij onze dagvoorzieningen. Dit kan in Woudrichem, Werkendam, Almkerk of Geertruidenberg. Zo wordt de mantelzorger tijdelijk ontlast van continue zorg. Lees meer over de dagvoorzieningen van De Riethorst Stromenland.
  • We zijn gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met dementie. In het verpleeghuis en bij u thuis. Lees meer over behandeling en begeleiding.

Wonen op een zorglocatie

Wanneer iemand met dementie niet meer veilig thuis kan wonen, is wonen op een van de gespecialiseerde afdelingen een goed alternatief. De afdelingen zijn kleinschalig, een woongroep bestaat uit maximaal negen klanten. De zorg wordt geboden vanuit het zorgconcept ‘Omgevingszorg’. Dit zorgconcept is ontleend aan de theorieën van Dr. Anneke van der Plaats. Het uitgangspunt van deze theorie is een veilige en vertrouwde omgeving te creëren. Naast de huisvesting is ook de manier van benaderen van groot belang.

MiMakker

Binnen onze organisatie zijn twee mensen opgeleid tot miMakker. Een miMakker heeft geleerd impulsen van mensen met dementie op te vangen en hier op een clowneske manier mee om te gaan. Voor veel mensen is vaak de gesproken taal verloren gegaan. Het verbale maakt plaats voor het non-verbale. Mensen met dementie hebben wel degelijk behoefte aan contact, alleen kunnen ze het niet aangeven.

Bekijk hier de film ‘Dementie in beeld’ waarin u een miMakker aan het werk ziet.
Of surf naar de website van miMakkus.

Alzheimer Café

Elke maand komen mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen voor informatie en contact met lotgenoten. De bijeenkomst begint met een lezing of interview met betrokkenen. Daarna kunnen bezoekers ervaringen, tips en ideeën met elkaar delen.

Alzheimer Café Altena

Het Alzheimer Café Altena  is een initiatief van de gemeente Altena, betrokken organisaties in de regio zoals De Riethorst Stromenland,Trema, Zorgplein Maaswaarden en wordt ondersteund door Alzheimer Nederland.

Locatie en tijd

Elke 3e maandag van de maand in ‘t Wapen van Emminckhoven, Brugdam 5 te Almkerk
Het programma begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Toegang tot het Alzheimer Café Altena is geheel gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig, u bent van harte welkom. Wilt u meer informatie, bel dan naar 06-12327847.

Programma 2020

20-01-2020        Tips voor vakantie of een dagje uit met mensen met dementie en hun naasten.
17-02-2020        Dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie

Programma Alzheimer Café Altena 2020

In verband met de coronacrisis zijn de bijeenkomsten van  Alzheimer Café Altena voorlopig afgelast. De nieuwsbrief van het Alzheimer Café houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en biedt informatie over diverse thema's.

Nieuwsbrief Alzheimer Café Altena

18-11 Nieuwsbrief Alzheimer Café Altena - thema gezelligheid

21-10 Nieuwsbrief Alzheimer Café Altena - thema muziek

 17-08 Nieuwsbrief Alzheimer Café Altena - thema zomer

20-07 Nieuwsbrief Alzheimer Café Altena - thema dagbesteding

15-06 Nieuwsbrief Alzheimer Café Altena - thema Alzheimer en voeding

 

 

Deel deze pagina: Linkedin E-mail