De Riethorst Stromenland faciliteert en participeert al jaren in wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten. Op die manier houden en vergroten wij onze kennis van verpleeghuisgeneeskunde en -zorg en kunnen we ook in de toekomst goede kwaliteit van zorg blijven leveren: effectief en efficiënt.

Verpleeghuiszorg is meer dan zorg voor ouderen

De Riethorst Stromenland is aangesloten bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON). Het UKON is een kennisnetwerk dat bestaat uit 13 organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg en het UMC St Radboud. We werken samen aan de verbetering van de zorg en behandeling van ouderen en chronisch zieken. Dit doen we door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het bieden van onderwijs en opleiding, en het implementeren van resultaten van het wetenschappelijke onderzoek in de dagelijkse zorg.

De Riethorst Stromenland participeert ook in de Academische Werkplaats Ouderen Tilburg. In de Academische Werkplaats Ouderen staat de leefwereld van ouderen en hun naasten centraal. Inzicht in wat ouderen en hun naasten belangrijk vinden, hoe zij hun leven willen inrichten en waarom dat voor hen ideaal is, is belangrijk. Op basis van deze inzichten kunnen namelijk innovaties ontwikkeld worden om eigen regie en zelfredzaamheid te stimuleren. Met als doel dat de kwaliteit van leven van ouderen en hun naasten behouden blijft of zelfs verbetert.

Projecten

De Riethorst Stromenland is lid van Zorgaanbieders West-Brabant. Dit is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Breda. De samenwerking is gericht op de verbetering van de zorgkwaliteit en de bevordering van de ketenzorg. Hieraan werken we in een aantal projecten rondom specifieke thema's of patiëntencategorieën. De projecten (huidig en afgerond) zijn Regionale Decubituszorg, Stroke Service Breda, Palliatieve zorg, Eten & Drinken en Dementie.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail