Psychomotorische therapie, kortweg ‘PMT’, helpt u bij het omgaan met lichamelijke en psychische klachten. PMT maakt uw psychische stabiliteit zo groot mogelijk en herstelt uw dagelijks evenwicht. Daarbij ligt het accent op ontspanning en beweging. U kunt de hulp van een psychomotorisch therapeut inroepen als u last heeft van passiviteit, apathie, spanning, onrust, ontremming, angsten en agressief gedrag. Maar ook onzekerheid, sociale onhandigheid en aanpassings- en omgangsproblemen behoren tot het terrein van PMT.

Psychomotorische therapie helpt

PMT is bewegings- en lichaamsgericht. U gaat aan de slag met eenvoudige bewegingsoefeningen, die ontleend zijn aan sport, spel en kunstzinnige vorming. Ook is er veel aandacht voor ontspanningsoefeningen. PMT vindt plaats op drie manieren:

    • Individuele therapie
    • Groepstherapie
    • Omgangsadvisering aan de omgeving

Psychomotorische therapie in het verpleeghuis

Verblijft u in het verpleeghuis, dan hebt u dagelijks contact met de afdelingsmedewerkers en de behandelaars. Zij houden een oogje in het zeil en signaleren specifieke behoeften. Zo kan de specialist ouderengeneeskunde of de psycholoog u doorverwijzen naar de psychomotorisch therapeut.

120809 FS 014 L

Psychomotorische therapie en Huntington

Bent u een bewoner of bezoeker van de dagbehandeling van zorgcomplex De Kloosterhoeve? Dan kunt u deelnemen aan de groepstherapie speciaal voor mensen die lijden aan de ziekte van Huntington. De therapie is gericht op het aanleren en onderhouden van het vermogen om te ontspannen. Heeft u de vaardigheid onder de knie? Dan helpt dit bij moeilijkheden tijdens het ziekteverloop.

Als groepstherapie niet mogelijk of gewenst is, kunt u ook individuele therapie volgen. De specialisten van De Kloosterhoeve bieden naast ontspanningstherapie ook meditatieve training, massage en haptonomische interventies aan. Dit draagt bij tot het hervinden van stabiliteit en rust en het beter omgaan met ziekteverschijnselen. Er ontstaat ruimte om gericht te zijn op wat u wilt en kunt.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail