Uw gezondheid kan u op latere leeftijd in de steek laten. De medische dienst van De Riethorst Stromenland bestaat uit artsen en praktijkverpleegkundigen. Zij kunnen u helpen bij uw problemen.

Medische zorgverlening in een (woon)zorgcentrum

 • Woont u in het (woon)zorgcentrum en heeft u te maken met medische vragen of problemen, dan is de huisarts uw eerste aanspreekpunt.
 • Heeft u te maken met complexe problematiek, dan zal uw huisarts contact opnemen met de specialist ouderengeneeskunde die verbonden is aan het (woon)zorgcentrum. Uw arts, de verpleging of de verzorging van uw (woon)zorgcentrum kan een consult bij de specialist ouderengeneeskunde aanvragen.
 • Verblijft u op een verpleegafdeling in het (woon)zorgcentrum die valt onder de wet BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)? Dan is de specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar het eerste aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor uw algehele gezondheid.

Medische zorgverlening in een verpleeghuis

 • Als u verblijft op de somatische dagbehandeling van het verpleeghuis, dan krijgt u automatisch te maken met de specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar. Deze specialist werkt nauw samen met uw huisarts.
 • Bij eenvoudige vragen kan uw huisarts u helpen. Heeft u een complexe vraag, dan kunt u ook, in overleg met uw huisarts, zelf een consult aanvragen bij de specialist ouderengeneeskunde.
 • Bezoekt u de Psychogeriatrische dagbehandeling? Dan is niet de specialist ouderengeneeskunde de aangewezen persoon bij complexe vragen, maar de gezondheidszorgpsycholoog. Als dat nodig is, zal de specialist ouderengeneeskunde geraadpleegd worden.

De praktijkverpleegkundige

De praktijkverpleegkundigen ondersteunen artsen op het gebied van:

 • Advies
 • Wondbehandeling
 • Behandeling van suikerziekte
 • Het opnamegesprek bij afwezigheid van de arts
 • Oriënterend onderzoek bij urgente vragen

Medische zorgverlening wanneer u thuis woont

De specialist ouderengeneeskunde is verbonden aan het geriatrisch centrum Oosterhout. U kunt hier onderzoek laten doen, bijvoorbeeld naar uw geheugenfunctie. Vaak gebeurt een dergelijk onderzoek op aanraden van uw huisarts.

shutterstock 133083467 L

Deel deze pagina: Linkedin E-mail