Het leven zit vol veranderingen. Sommige ervan zijn heel ingrijpend. Dan kunt u behoefte hebben aan iemand die naar u luistert en met u meedenkt. De geestelijk verzorgers van De Riethorst Stromenland helpen u verder. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Antwoorden

De geestelijk verzorger zal altijd aandachtig naar u luisteren. Hij helpt u om antwoorden te vinden op uw levensvragen. Hij helpt u betekenis te geven aan belangrijke gebeurtenissen en ervaringen in uw leven, al dan niet in het licht van een religie of levensbeschouwing. Afhankelijk van uw behoefte zal de geestelijk verzorger met u praten, bidden of de Bijbel lezen.

Geestelijke verzorging op onze zorglocaties

Woont u in het verpleeghuis, dan is een afspraak met de geestelijk verzorger zo gemaakt. U kunt zelf bij de geestelijk verzorger aankloppen. De geestelijk verzorger helpt u met persoonlijke gesprekken of gesprekken in groepsverband. Hij biedt rituelen en tradities aan en treedt op als voorganger tijdens kerkdiensten. Ook wanneer u in een (woon)zorgcentrum woont kunt u de geestelijk verzorger inschakelen. Deze is op specifieke tijden aanwezig om bewoners van het (woon)zorgcentrum te bezoeken en te begeleiden. U kunt altijd zelf een beroep op hem doen. Ook kunt u een familielid, verzorgende of huisarts vragen om een gesprek  te regelen.

Palliatieve verzorging en geestelijke verzorgingshutterstock 190644515 L

Palliatieve en geestelijke zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen De Riethorst Stromenland vindt u, wanneer en hoe vaak u ook wilt, een geestelijk verzorger die voor u klaarstaat. De geestelijk verzorger helpt u in de zoektocht naar rust en vrede.

Deel deze pagina: Linkedin E-mail